Bilddiagnos: Undersökning av balans och hållning

Bilddiagnos: Undersökning av balans och hållning

När vi undersöker balans och hållning är det viktigt att se till helhet. Därför utvecklade vi Bilddiagnos; en fotograferingsstudio med rutnät, lasermätning och gradskiva.

På bara 10 minuter kan vi, med hjälp av sex fotografier (bakifrån, framifrån, profil höger & vänster och vridning av nacke höger & vänster), visa din hållning och balans – på ett helt nytt sätt.

För att du ska få kunskap om din kropp på ett enkelt sätt går vi även igenom bilderna med dig och berättar vad det får för konsekvenser för din hälsa.

Atlasbalans Bilddiagnos ger dig möjlighet att:

  • Se din kropp på ett sett du aldrig sett den förut
  • Få reda på varför du har ont, eller hur du ska undvika framtida smärta
  • Personlig samtal med erfaren och väl utbildad terapeut som sätter din hälsa i fokus.

Läs mer om djupvågsbehandling