Gloria Carbonell

Fysioterapeut

Telefon: 021-41 15 14

Email: [email protected]

Adress: Brandthovdagatan 3, 721 35 Västerås

Gloria Carbonell är fysioterapeut som sedan mars 2015 jobbar på Levád Fysiotherapi – ett team erfarna sjukgymnaster med kunskap inom bland annat OMT, akupunktur och stabilitetsträning.

”Levád är en övning inom ridkonsten som kräver koordination, flexibilitet och styrka. Dessa är ledord som vi utgår ifrån i arbetet med dig.”

Gloria började sin karriär som Pilates-instruktör men har funnit sitt kall i fysioterapi. Tillsammans med de andra erfarna sjukgymnasterna på Levád jobbar Gloria på ett mycket individanpassat sätt. För mjukdelsvård nyttjar hon också Swedish Fascia Vibes. Gloria utgår från Västerås.